Firmast
Teenused
Liitumine
Kontakt
Kasulikku
Isikuandmete kaitse
Prindi Sisukaart
 
 
  Liitumine
 
Sisestage saadud tunnus ja parool selleks, et teatada näitusid
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid ligipääsud?
 
 
 
Tegevused liitumiseks
 

 

Tegevused enne gaasipaigaldise ehitamist

Esita Energate OÜ-le avaldus Tehniliste tingimuste saamiseks

 

Avalduses näita oma kontaktandmed, tarbimiskoha aadress, katastritunnus, soovitav võimsus ja/või hoone köetav pind ning soovitav tarbimise algus.

Saad kinnituse, kas Sinu soovitavas tarbimiskohas on tehniliselt võimalik liituda maagaasivõrguga

Tehniliste võimaluste olemasolul

a) esita  Liitumistaotlus  ja

b) sõlmi Liitumisleping

Energate OÜ-ga *

 

Energete OÜ esitab Liitumistingimused  ja sõlmime Liitumislepingu

Nüüd on sobiv aeg alustada projekteerimist.

Esita projekt kooskõlastuseks  Inspecta OÜ 

 

 

Saad kinnituse, et projekt on koostatud vastavalt tehnilistele tingimustele ja “Küttegaasi ohutuse seadusele

Esita TKK poolt heakskiidetud projekt Energate OÜ-le kooskõlastuseks

 

Pärast Energate OÜ poolset kooskõlastust on projekt sobilik gaasisüsteemi väljaehitamiseks

Vali ehitaja, kes omab selleks vajalikku pädevust ja registreeringut**

 

Kontrolli ettevõtja registreeringut Majandustegevuse registrist (MTR)

 

Tegevused gaasipaigaldise valmimise järel

Esita valmis gaasipaigaldis kontrolliks TKK esindajale

 

TKK esindaja vormistab akti gaasipaigaldise vastavuse kohta

Esita meile teostusdokumentatsioon

 

Teostusdokumentatsioonis sisaldub:

a)      TKK akt

b)      Teostusjoonis (paberkandjal ja elektrooniliselt)

c)       Teatis gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta

Lepi kokku Energate OÜ-ga gaasiarvesti plommimise ja gaasiavamise aeg ning sõlmi gaasi Tarbimisleping

 

Tehnilistele tingimustele vastava arvesti paigaldab paigaldise ehitaja.

 Ainult meie esindajal on õigus teostada gaasiarvesti plommimine ja gaasi avamine

 

* Energate OÜ tagab sõlmitud liitumislepingu kohaselt gaasirõhu ja -kogused liitumispunkti(de)s
** Energate OÜ korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumispunkti(de)ni, mis on määratud liitumislepinguga

Gaasivõrguga liitumise kohta saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni Energate OÜ üldtelefonil või meili teel info@energate.ee  

 

  

 
   
Copyright © Energate OÜ