Firmast

Energate OÜ eelkäijaks on Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ Energiadivisjon. Maagaasi müügi ja võrkude arendusega on tegeletud alates aastast 2005.

Energate OÜ on asutatud jaanuaris 2008 ja ettevõtte põhitegevuseks on maagaasivõrkude arendus, maagaasi jaotus ja müük. Ettevõttes töötab selle asutamisel 4 inimest.

Energate OÜ-l on võrguluba maagaasi võrkude arendamiseks ning maagaasi müügiks täna 5-s võrgupiirkonnas.
Maagaasivõrke arendatakse ja gaasi müüakse täna 2-s võrgupiirkonnas Tallinnas ja selle lähiümbruses.
Lisaks omab Energate OÜ õigust arendada maagaasivõrke Harku ja Kohila vallas ning Rakvere linna põhjaosas ja sellega piirnevates lähivaldades.

Energate OÜ müüb maagaasi kodutarbijatele ja ettevõtetele.