Küttekulud elamu näitel

Aastase küttekulu (koos sooja tarbeveega) võrdlus 150 m2 elamu näitel.
(Keskmised hinnad veebruar 2012)

  Kogus Ühik Hind km-ga, € Kulu aastas, €
Maagaas 2 700 m3 0,535

1 445

Propaan 2 000 kg 1,255 2 510
Kütteõli 2,6 t 969 2 519
Halupuu 32 m3 45 1 440
Pellet 5,3 t 180 954
Puidubrikett 5,5 t 180 990
Elekter 25 500 kWh 0,1 2 550